Välj en sida

Idé, strategi och koncept. Kommunikation. Grafisk design. Projektledning. Styling och fotograferingar.

Vi utvecklar strategiska kommunikationskoncept, framför allt inom nischen mat, hälsa och välbefinnande, ofta med fokus på image- och attitydförändringar. Vi har ett brett nätverk av samarbetspartners, vilket gör att vi lätt plockar fram just de resurser som uppdragen kräver. Vi värdesätter de långvariga relationer vi har med många av våra uppdragsgivare, vilket i många fall skapar positiva synergieffekter mellan uppdragen.

Samarbetar med Lewander & Co.